Körregler

Det är skoj att köra i grupp, men det kan också vara riskfyllt.  Viktigt är därför att vi följer några få enkla regler för vår egen och andras säkerhet!


Först och främst måste alla ha körkort för motorcykel. Den som övningskör får vänta tills hon tagit körkortet innan hon kör med Tjejligan.


Första hojen kör längst ut till vänster vid mittlinjen och därefter formerar man sig i zig-zag formation. Som hoj nummer 2 och 3 vill vi ha vana kortegeförare som visar bakomvarande lämpligt avstånd etc.


Därefter, som 3:a, 4:a eller 5:a ligger den som är ovan vid kortegekörning. Långt fram i ledet kör också den som inte vill köra så fort. Då slipper man den "gummibandseffekt" och de höga farter som ofta uppstår längre bak i ledet


Det är viktigt att var och en är aktiv och ansvarar för sin egen körning. Håll avstånd och ge plats för den som är framför att kunna väja för hinder på vägen.


Placera dig inte i framförvarandes döda vinkel. Samtidigt får  avstånden mellan oss får inte bli för stora, det ska vara tydligt för övriga trafikanter att vi hör ihop. Alla måste hjälpa till att hålla ihop kortegen eller ledet! Vrid på gasen om avståndet till framförvarande blir för stort eller sakta ned ifall det blir för trångt!


Vid rödljus/stopp/korsningar är det viktigt att alla ”knör ihop” sig så att vi snabbt kan komma igång igen eller för att snabbt komma ut på den nya vägen!


Om en bil ”fastnar” i kortegen och det är svårt att köra om, så kan de som är framför bilen dra sig till höger och sakta ned farten och på så sätt hjälpa bilen att köra förbi och iväg. Kör bilen sakta måste vi försöka köra om, men lämna då plats mellan dig och bilen för bakomvarande om ni är fler som kör om samtidigt. 


Längst bak i ledet finns alltid en ”uppsamlare” som hjälper till om någon får problem.